OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

Ubezpieczenia zdrowotne indywidualne i grupowe

Ubezpieczenia zdrowotne zawierane są w formie grupowej lub indywidualnej. W formie grupowej nie ma ankiety medycznej, nie stosuje się okresu karencji i wyłączenia chorób, które ubezpieczony miał przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Nie stosuje się limitów wieku. Jako grupę traktuje się min. 15 osób zatrudnionych u jednego pracodawcy lub mniejszą w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

W przypadku indywidualnej umowy nie wszystkie Towarzystwa wymagają wypełnienia ankiety medycznej.

Zalety ubezpieczenia zdrowotnego

bezgotówkowe korzystanie z usług lekarzy i placówek kontraktowych na terenie całego kraju,

 • wolny wybór lekarzy i placówek medycznych w całym kraju w ramach rozliczeń gotówkowych,
 • samodzielne umawianie wizyt lub za pośrednictwem infoliniiw placówkach medycznych i u lekarzy,
 • nielimitowany dostęp do lekarzy wszelkich specjalności,
 • nieograniczonaliczba badań zaleconych przez lekarzy,
  • nielimitowaną opiekę lekarzy podstawowej opieki
  • zabiegi ambulatoryjne;
  • wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne;
  • badania laboratoryjne;
  • szczepienia;
  • 24-godzinną informację o usługach i świadczeniach zdrowotnych;
  • całodobową, ogólnopolską rezerwację terminów wizyt lekarskich, badań i innych świadczeń dostępnych w ramach ubezpieczenia;
  • z umową stomatologii – organizację i pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w placówkach
  • składka ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przygotowaliśmy również szeroki pakiet dodatkowych ubezpieczeń, który umożliwia wybór optymalnego zabezpieczenia odpowiadającego aktualnym potrzebom naszych Klientów.

W każdym wariancie istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczonych w wybranym przez nich zakresie:

 • świadczenia medycyny pracy

 • zabiegi protetyczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • koszty leczenia poza granicami Polski

 • powtórna ocena medyczna

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku

 • operacje szpitalne

 • rehabilitacja

 • poważne zachorowania

 • i wiele innych

Informacje niezbędne do przygotowania oferty grupowej:

-         dane adresowe firmy i rodzaj prowadzonej działalności, nr NIP,

-         liczba zatrudnionych pracowników,

-         informacje o strukturze grupy: wiek/płeć,

-         liczba osób w grupie, która ma zostać objęta ubezpieczeniem (kryterium wyboru),

-         wykaz stanowisk pracy (w przypadku wyboru opcji dodatkowej-medycyna pracy).

Ile to kosztuje?

W zależności od wersji wybranego programu oraz dostawcy (Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub innego). Czy grupowo czy indywidualnie?

Napisz, a my Ci podpowiemy.

Jak wykupić program?

Wystarczy napisać lub zadzwonić pod numery kontatkowe i umówic się naszym doradcą. Po podpsianiu dokumentów i wpłaceniu pierwszej składki jesteś objęty wybranym programem.

Jaki jest szczegółowy zakres oferownych usług i jakie są warianty?

Doradca zaprezentuje ci proponowany zakres usług oraz możliwe do wyboru warianty. Przedstawi również propnowane ceny róznych rozwiązań i pomoże Ci dopasować je do Twoich potrzeb.

powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: