OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

Grupy ryzyka

Inter

Grupa ryzykaRodzaj specjalności lekarskiej (lekarsko-dentystycznej)*
1 Lekarz bez specjalizacji, alergologia, audiologia i foniatria, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, diabetologia, dermatologia i wenerologia, diagnostyka laboratoryjna, endokrynologia, epidemiologia, farmakologia kliniczna, gastroenterologia, genetyka kliniczna, geriatria, hematologia, hipertensjologia, immunologia kliniczna, kardiologia, kardiologia dziecięca, medycyna nuklearna, medycyna paliatywna, medycyna pracy, medycyna rodzinna, medycyna sądowa, medycyna sportowa, medycyna transportu, mikrobiologia lekarska, nefrologia, neurologia, neurologia dziecięca, neuropatologia, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radiologia i diagnostyka obrazowa, rehabilitacja medyczna, reumatologia, seksuologia, toksykologia kliniczna, zdrowie publiczne (specjalność lekarska), w trakcie specjalizacji z 1 grupy.
2 Ginekologia onkologiczna, radioterapia onkologiczna, transfuzjologia kliniczna, w trakcie specjalizacji z 2 grupy.
3 Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji, stomatologia dziecięca, stomatologia ogolna, stomatologia zachowawcza z endodoncją, zdrowie publiczne (specjalność lekarsko-dentystyczna), w trakcie specjalizacji z 3 grupy, bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii.
4 Ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, oraz Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji, stomatologia dziecięca, stomatologia ogolna, stomatologia zachowawcza z endodoncją, zdrowie publiczne (specjalność lekarsko-dentystyczna), w trakcie specjalizacji z 4 grupy, z wykonywaniem czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii.
5 Anestezjologia i intensywna terapia, angiologia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogolna, chirurgia onkologiczna, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, medycyna ratunkowa, neonatologia, neurochirurgia, okulistyka, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządow ruchu, otorynolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca, położnictwo i ginekologia (z wyłączeniem przyjmowania porodow), transplantologia kliniczna, urologia, urologia dziecięca, w trakcie specjalizacji z 5 grupy.
6 Lekarz wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej
7 Położnictwo i ginekologia (przyjmowanie porodow), chirurgia plastyczna, w trakcie specjalizacji z 7 grupy.

* Uwaga!

  • Specjalności lekarskie nie ujęte w niniejszej Taryfie mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie ze składką ustaloną przez Biuro Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych Centrali INTER Polska.
  • W przypadku posiadania dwoch lub większej liczby specjalności, a wykonywania jednej - do oceny ryzyka przyjmuje się specjalność, ktora jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego
  • Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalności i wszystkie wykonuje - do oceny ryzyka przyjmuje się specjalność z najwyższej grupy ryzyka
  • W przypadku posiadania specjalności a wykonywania w praktyce innej - do oceny ryzyka przyjmuje się specjalność, ktora jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego
  • W przypadku braku specjalności lub w trakcie specjalizacji - do oceny ryzyka przyjmuje się specjalność, ktora jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego
  • W przypadku pracy w Pogotowiu Ratunkowym i/lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - do oceny ryzyka przyjmuje się składki z 5 grupy ryzyka
  • W przypadku wykonywania zabiegow z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej - do oceny ryzyka przyjmuje się składki z 6 grupy ryzyka (możliwość ubezpieczenia zabiegow z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej dotyczy wyłącznie ubezpieczenia dobrowolnego).

PZU

Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej:

Grupa ryzykaRodzaj specjalności lekarskiej
1 anestezjologia i intensyw­na terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, kardio­chirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia na­rządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia
2 medycyna sportowa, orto­doncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radio­terapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatolo­gia zachowawcza z endodoncją
3 lekarze pozostałych spe­cjalności nie wymienionych w pkt 1,lub pkt 2.

Allianz

 Podział na grupy ryzyka według specjalizacji lekarza i lekarza dentysty.

- Indywidualna praktyka -

Grupa ryzykaRodzaj specjalności lekarskiej
1 Anestezjolog i intensywna terapia, położnictwo i ginekologia ( dotyczy również pielęgniarek i
położnych asystujących lub przyjmujących porody), chirurgia plastyczna, chirurgia stomatologiczna,
chirurgia szczękowo-twarzowa, implantologia, ortodoncja, protetyka, medycyna estetyczna, i
kosmetyczna.
2 Angiologia, chirurgia, kardiochirurgia, neurochirurgia, medycyna ratunkowa, neonatologia,
okulistyka, onkologia, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, otorynolaryngologia,
periodontologia, radioterapia onkologiczna, transfuzjologia kliniczna, transplantologia kliniczna,
urologia, stomatologia.
3 Pozostali lekarze.
powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: