OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

O nas


Kancelaria Finansowa 3F Sp. z o.o. została zarejestrowana 28 Października 2009 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000340380 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie w listopadzie 2009 uzyskaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Bazy danych są zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych.  Od listopada 2011 roku Kancelaria Finansowa jest partnerem giełdy Londyńskiej Liv-ex (jednym z blisko 400 w 33 krajach świata).


KF3F jest spółką polską i podlega Komisji Nadzoru Finansowego, a jej zarząd jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczeń o niekaralności stosownym organom nadzorczym oraz Partnerom.

Model biznesowy


KF3F jest firmą doradztwa finansowego realizującą model biznesowy oparty o długoterminowe relacje z klientami i zaspakajanie ich różnorodnych potrzeb. W odróżnieniu od firm typu Multi Level Marketing lub pośredników opartych o biura lub agencje powiązanych z konkretnymi instytucjami finansowymi realizujemy projekt niezależnego doradztwa. Opieramy sie o doradców działających w strukturze "płaskiej" w której to oni są centralną i ważną postacią w relacjach inwestorskich. W naszych szkoleniach kładziemy nacisk na fakt,  iż niezależne doradztwo oznacza rekomendacje również niektórych produktów nie znajdujących się w naszej ofercie.


KF3F współpracuje z profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem pochodzącym z różnych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz firm z rynku doradztwa finansowego. Nasi doradcy są związani z rynkiem średnio od 6 lat.

Strategia


Nasza strategia zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój poparty rozsądną polityką finansową opartą o przejrzyste zasady rachunkowości , bezpieczeństwo, stabilność oraz odpowiedzialne doradztwo. Przedmiotem szczególnych starań jest i będzie innowacyjność w doborze racjonalnych kosztowo rozwiązań dla naszych klientów.


Nasze doradztwo zgodnie z hasłem 3xF (Finances For Families - Finanse dla Rodzin) dotyczy rozwiązań indywidualnych oraz rodzinnych. Klient definiuje swoje potrzeby i oczekiwania w trakcie rozmowy, a my podejmujemy się znaleźć i zaproponować stosowne rozwiązania. Nie określamy ani nie narzucamy żadnych rozwiązań produktowych - działamy na życzenie. Ze względu na to, iż  ze strony klientów, którzy nam już zaufali, pojawiają się  potrzeby dotyczące rozwiązań biznesowych Odpowiedzialności Cywilnej, to  zdecydowaliśmy się rozszerzyć ofertę o ten segment i dedykować mu wyspecjalizowanych doradców oraz narzędzia.

powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: