OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

OC –Pozostałe zawody medyczne.

Obowiązkowym  ubezpieczeniem  odpowiedzialności  cywilnej  objęci  są między innymi następujący świadczeniodawcy  niebędący podmiotem wykonującym  działalność  leczniczą,  udzielający świadczeń  opieki zdrowotnej:

  • technik dentystyczny,  higienistka  dentystyczna,  asystentka  dentystyczna, higienista szkolny , logoped
  • psychoterapeuta,  terapeuta  zajęciowy, dietetyk
  • masażysta,  ratownik medyczny,  technik  ortopeda,  technik elektrokardiolog,  technik  farmaceutyczny,  felczer,  technik analityki  medycznej,  diagnosta  laboratoryjny,  fizjoterapeuta,  technik  optyk,  optometrysta,  opiekunka  dziecięca,  protetyk  słuchu.

Regulacją  prawną  jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Świadczeniodawcy Niebędącego Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą, Udzielającego Świadczeń Opieki Zdrowotnej z dnia 22.12.2011 r.
Dodatkowo można rozszerzyć  zakres ubezpieczenia o Ochronę HIV/WZW, oraz Ubezpieczenie kosztów ochrony Prawnej.

powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: