OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

OC dla Lekarzy i Lekarzy Stomatologów

OC obowiązkowe

Ubezpieczenie to obowiązuje wszystkich lekarzy lub lekarzy stomatologów, wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej, specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej lub praktyki w miejscu wezwania. Obowiązek ten dotyczy również przypadków, kiedy lekarz wykonuje działalność leczniczą na podstawie umowy z podmiotem leczniczym.

Pakiety dla lekarzy

Zabezpieczamy przed skutkami błędów popełnionych podczas wykonywania obowiązków zawodowych.  Posiadamy w ofercie produkty wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych obecnych na rynku usług medycznych:

  • sprawdzone ubezpieczenia OC obowiązkowego i dobrowolnego
  • pomoc prawną w przypadku roszczeń i w trakcie procesów
  • ubezpieczenia dla zatrudnionych na kontrakcie
  • ubezpieczenia gabinetów (praktyki lekarskiej)
  • ochronę w przypadku zakażenia HIV i WZW podczas pracy
  • ubezpieczenia domu lub mieszkania
  • ubezpieczenia turystyczne
  • ubezpieczenia następstw niebezpiecznych wypadków

Przykład finansowania badań w pakietach:

"Jeśli eskpozycja na materiał zakaźny nastąpiła w miejscu pracy, finansujemy badania na obecność wirusów HIV i WZW, refundujemy kurację antyretrowirusową i wypłacamy świadczenie finansowe w przypadku zachorowania"

powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: