OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

OC dla Pielęgniarek i Położnych

OC obowiązkowe

Ubezpieczenie to chroni przed skutkami błędów popełnionych podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Jeżeli wykonujesz działalność leczniczą w formie indywidualnej, specjalistycznej lub grupowej praktyki lub też praktyki w miejscu wezwania, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem potrzebujesz OC.

OC dobrowolne

Zapewnia ochronę w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku, gdy nie wykonujesz działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej.

Może być rozszerzona o szkody w mieniu, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia, służącego do wykonywania czynności zawodowych.  Dodatkowo można rozszerzyć o szkody wynikłe z czynności wykonywanych podczas udzielania pierwszej pomocy na terytorium Europy.

Opcje dodatkowe:

  • Ochrona prawna
  • Ubezpieczenie na kontrakcie gdy z powodu choroby lub wypadku nie można wykonywać pracy zawodowej
  • Badania HIV/WZW
  • Ubezpieczenie praktyki, sprzętu itp.
  • Ubezpieczenie mienia i majątku
  • NNW w drodze do pracy
  • Ubezpieczenie podróżne
powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: