OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

 
Dane kontaktowe:
Nazwa podmiotu:

Adres:
E-mail:

Telefony kontaktowe:

NIP:
Wpis do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:
numer:

data:
Informacje potrzebne do skalkulowania składki:
Rodzaj pacjentów:
Prywatni
NFZ
Rodzaj płatności:

Czy placówka posiada ubezpieczenie (np. Majątek, Ochrona HIV/WZW)?:
Inne ubezpieczenia mogą zwiększyć zniżkę
Tak
Nie
Pozostałe potrzebne informacje:
Specjalizacja:

Liczba pracowników medycznych:
Liczba lekarzy:
Liczba pielęgniarek:
Pozostali pracownicy medyczni:
Liczba łóżek:

Dodatkowe informacje i analizy (posiadanych inwestycji, ubezpieczeń itp.):
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych przez 3F, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez 3F oraz produktami i usługami podmiotów współpracujących i zleceniodawców 3F, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informacja:
Administratorem Pani/Pana danych jest Kancelaria Finansowa 3F sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Relaksowej 14D lok.1, 02-796 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340380, posiadającą numer REGON 142074244 i numer NIP 951 229 59 54 („3F”), w celach marketingu produktów i usług 3F oraz marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z 3F. Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści powyższych danych oraz ich poprawiania.
 
wróć
dalej
powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: