OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

 
Dane osobowe:
Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Pesel:

Adres zameldowania:

Adres do korespondencji (jeżeli inny):
Dokument uprawniający do wykonywania zawodu:
organ wydający dokument:
numer dokumentu:

data wydania dokumentu:

Wpis do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:
numer:

data:
Czy przynależysz do izby lekarskiej?:
Tak
Nie
Rodzaj pacjentów:
Prywatni
NFZ
Inne potrzebne informacje:
Rodzaj płatności:

Czy jesteś ubezpieczony (np. mieszkanie, firma)?
Inne ubezpieczenia mogą zwiększyć zniżkę:
Tak
Nie
Twoja specjalizacja:

Miejsce udzielania świadczeń:

Dodatkowe informacje i analizy (posiadanych inwestycji, ubezpieczeń itp.):
Niniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wymienionych powyżej moich danych osobowych przez Kancelarię Finansową 3F Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („3F”), w celach marketingu produktów i usług 3F oraz marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z 3F i zleceniodawcom 3F. Zgoda wyrażona zostaje także na przyszłość.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych przez 3F, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez 3F oraz produktami i usługami podmiotów współpracujących i zleceniodawców 3F, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informacja:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Finansowa 3F sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Relaksowej 14D lok.1, 02-796 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340380, posiadającą numer REGON 142074244 i numer NIP 951 229 59 54 („3F”), w celach marketingu produktów i usług 3F oraz marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z 3F. Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści powyższych danych oraz ich poprawiania.
 
wróć
dalej
powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: